Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til nogle patientgrupper med en varig lidelse. Lidelsen kan skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Lidelsen kan være medfødt, eller være opstået senere i livet. For at få vederlagsfri fysioterapi skal lidelsen eller sygdommen være omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste og patienten skal have en funktionsnedsættelse.


Sundhedstyrelsen har udformet en liste over de patienter, der kan få vederlagsfri fysioterapi. Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens vejledning. www.sundhedsstyrelsen.dkDen vederlagsfri fysioterapi deles op i to grupper


1. Henvisning til vederlagsfri holdtræning

Du kan få en henvisning til holdtræning hvis du har en diagnose der hører under den vederlagsfri ordning og har en funktionsnedsættelse.


2. Henvisning til vederlagsfri individuel behandling

Du kan få en henvisning til individuel behandling hvis du har en diagnose der hører under den vederlagsfri ordning og har et svært fysisk handicap. (Et svært fysisk handicap

betyder, at du ikke kan klare et fuldt døgn indendørs uden hjælp eller hjælpemidler). Behandlingstilbuddet kan både bestå af holdtræning og individuel behandling.


Du skal have en henvisning fra egen læge for at få vederlagsfri fysioterapi.

Din læge kan hjælpe dig med at finde ud af om du er omfattet denne ordning og i så fald hvilken gruppe du hører ind under. Du er også velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.


I Espergærde fysioterapi efteruddanner vi os og følger de retningslinjer der er givet fra Sundhedsstyrelsen angående de specielle krav der stilles til behandling af de aktuelle sygdomme.


Vi har fysioterapeuter der efteruddanner sig indenfor forkellige diagnoser og som varetager holdende eksempelvis sclerosehold og parkinsonhold. Derudover har vi flere neurologiske hold, der kan være relevante. Se evt. vores holdliste eller kontakt os, så vil vi meget gerne være behjælpelige med hvilken behandling og hvilke hold der vil være bedst for dig.Hjemmebehandling

Hvis du ikke selv er i stand til at komme på klinikken, kan vi tilbyde behandling i dit eget hjem. Kontakt lægen for en vurdering af henvisning til hjemmebehandling.


Vi tilbyder også hjemmebehandling uden henvisning, hvor du selv betaler for behandlingen uden tilskud fra sygesikringen. Du kan se priserne her.