PriserPriser

Fysioterapi med henvisning

Behandlingstakster pr. 1. april 2024 - Gruppe 1 patienter

Ydelse

Fuldt honorar

Tilskud

Patientandel

  Første konsultation

506,72

199,14

307,58

  Normal behandling

322,19

126,62

195,57

  Kort behandling

214,81

84,42

130,39

  Opfølgende træning

107,42

42,22

65,20

  Holdtræning pr. pers.

214,81

84,42

130,39

  Udeblivelse*

322,19

0,00

322,19

*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 322,19 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.

Fysioterapi uden henvisning

Behandling uden henvisning fra egen læge. Der ydes tilskud fra Danmark.

Ydelse

Periode

Pris kr.

Pris Lisa

  Første konsultation

-

500,00

700,00

  Træning/behandling

25 min.

350,00

400,00

  Træning/behandling

55 min.

650,00

700,00

  Deltagelse på hold

Pr. gang

130,00


  Selvtræning

Pr. gang

75,00


  Hjemmebehandling

Pr. gang

950,00


Osteopati

Osteopat Andreas Sønderriis. Der ydes tilskud fra Danmark.

Ydelse

Pris

  1. gangs konsultation

925,00

  Eftf. behandlinger

725,00

Kropsterapi

Terapeut Tina Nordfjeld og Jesper Soelberg

Ydelse

Pris Tina

          Pris Jesper

  25 min. behandling

400,00

300,00

  40 min. behandling

600,00

450,00

  55 min. behandling

800,00

600,00


Massage

Prisen afhænger af hvilken behandler du skal ind til

Ydelse

Pris Emil

          Pris Inger

Pris Lisa

  25 min. behandling

300,00

           350,00

400,00

  55 min. behandling

550,00

           650,00

700,00

Erektil dysfunktion/shockwave

Behandler Kira

Ydelse

Pris

  1. gangs konsultation

1200,00

  5 x behandlinger

5000,00

  Eftf. ED pr. gang

1.200,00

Fysioterapeut studerende


Ydelse

Periode

Pris

  1. konsultation

60 min.

550,00

  Behandling/træning

25 min

300,00

  Behandling/træning

55 min.

550,00

Selvtræning

75 kr. pr. gang

45 minutters introduktion til selvtræning: 500 kr.

Hvis selvtræning er en del af din behandling ydes der tilskud fra sygesikring Danmark.


Personlig træning

Pr. time 650 kr.

Hvis personlig træning er en del af din behandling ydes der tilskud fra sygesikring Danmark.


Sexologisk rådgivning

Session á 45 minutter 850 kr.


Super Sole såle

Pris 1.500 kr. for såler + 2 konsultationer.


GLA:D Hofte/ knæ forløb

Pris 2.870 kr. for hele forløbet.

Prisen er den samme med eller uden henvisning. Du behøver derfor ikke en henvisning for at deltage. (Hvis du er medlem af sygeforsikring Danmark, så får du cirka det halve retur)


GLA:D Ryg forløb

Pris 3.390 kr. for hele forløbet.

Prisen er den samme med eller uden henvisning. Du behøver derfor ikke en henvisning for at deltage. (Hvis du er medlem af sygeforsikring Danmark, så får du cirka det halve retur)


Tillægsydelser

Laser/kinesiotape/akupunktur: Kr. 50

Shockwave: Kr. 195 uden SYS tilskud, kr. 295 med SYS


Hjemmebehandling uden henvisning fra egen læge

45 minutter: 950 kr.
Alle har direkte adgang til behandling og træning på klinikken. Det vil sige, at der ikke behøver at forelægge en lægehenvisning, før du henvender dig. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ‘Danmark’ får du tilskud hos fysioteapeuterne og osteopat, uanset om du har en lægehenvisning. Vi samarbejder også med de fleste forsikringsselskaber.


Afbud meldes senest kl. 8 på behandlingsdagen.


Ved udeblivelse og for sent afbud faktureres behandlingens fulde beløb incl. sygesikringsandel hvis du får tilskud herfra til din behandling.