GLA:D rygGLA:D ryg

 Lokalitet: Salen

Dag

Tid

Holdleder

Mandag

19-20

Sebastian

Torsdag

18 - 19

Inger

GLA:D® Ryg

Et tilbud til dig der er besværet af rygsmerter


Næste holdopstart. TORSDAG D. 21. MARTS 2024 med teori undervisning kl. 17.30-19.30.

Træning hver Mandag kl- 19-20 og hver Torsdag kl. 18-19. Første gang Torsdag d. 4. april og sidste gang bliver d. 3. juni. (Der er ikke undervisning d. 9. og 20. maj)


Tildmeld dig nu hvis du vil sikre dig en plads


I Espergærde Fysioterapi tilbyder vi GLA:D® Ryg til personer med længerevarende eller tilbagevendende rygsmerter. GLA:D® Ryg er udviklet af forskere og behandlere på Syddansk Universitet.


Du har muligvis hørt om GLA:D® for hofte og knæ som består af et uddannelses- og træningsforløb for patienter med hofte- eller knæsmerter. GLA:D® Ryg er opbygget på samme måde for mennesker med rygsmerter.


GLA:D® Ryg foregår på små hold på klinikken og består i:

  • Et indledende besøg hvor vi fastlægger dit startniveau for træning og drøfter dine mål
  • 1 gang undervisning om ryggen, smerter og hvad du selv kan gøre
  •  16 gange vejledt træning over 8 uger
  • Et afsluttende besøg hvor vi tester hvor meget du har forbedret dig og drøfter din videre plan 
  • Indsamling af oplysninger om hvordan det går dig i et register for at blive klogere på rygsmerter og rygbehandling


GLA:D® Ryg hjælper dig gennem viden om rygsmerter, træning og øvelser.


Prisen for det samlede forløb er kr. 3.390 kr. Der ydes tilskud fra Sygesikring Danmark


Rygsmerter

Rygsmerter er noget de fleste mennesker oplever. Hos nogle er det lette, forbigående gener, mens andre er stærkt begrænsede i deres hverdag i årevis eller igen og igen.


Smerter opstår, når du bliver udsat for større belastninger, end de ressourcer du har. Det handler både om fysisk belastning på led og muskler, din måde at bevæge dig på og om dine mentale belastninger i form af for eksempel træthed eller bekymringer. Styrken af smerter hænger ikke særligt godt sammen med hvad der sker i ryggen. Smerter er en alarm, der forsøger at få os til at gøre noget, men ligesom en røgalarm ikke fortæller om der er røg fra et stearinlys eller en stor brand, fortæller smertealarmen ikke, hvad der er galt. Derfor kan det være svært at blive klog på sine smerter.


Ved at deltage i dette forløb, vil du blive klogere på dine rygsmerter


Behandling

Der er videnskabelig dokumentation for god effekt af vejledt træning, generel fysisk aktivitet, manuel behandling og af at få viden om rygsmerter. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at det er de tilbud patienter med behandlingskrævende rygbesvær får. GLA:D® Ryg bygger på nyeste viden og tilbyder viden om rygsmerter (patientuddannelse) og vejledt træning for at give dig redskaber til selv i højere grad at kunne styre dine rygsmerter, også efter forløbet er afsluttet.


Du vil få brudt en ond cirkel. Istedet for over tid at få mere ondt i ryggen og dermed blive mere begrænset og inaktiv, vil du fra dette forløb , lære at bevæge dig hensigstmæssigt, få brugbare øvelser tilrettelagt dit niveau, som du også kan bruge efterfølgende og dermed bevare et aktivt liv uden rygsmerter.


Vores opgave

Vi underviser og vejleder dig ud fra et program, der er udviklet ved Syddansk Universitet, som vi målretter til dit behov. Du får en træningsdagbog med hjem med illustration af øvelserne. Din behandler sørger for at registrere undersøgelsesfund i GLA:D® Ryg registret.


Vores undervisere er fysioterapeuter og ryguddannet med stor erfaring bag sig


Din opgave

For at få optimalt udbytte af forløbet anbefaler vi, at du så vidt muligt deltager hver gang. Hvis du ønsker at din ryg skal få det bedre, er du nødt til i en periode at invistere noget tid i ryggen. Dette er en afgrænset periode på 8 uger, der kan gøre en stor forskel for din rygs fremtid og dermed dit eget velbefindende. Vi opfordrer dig også gradvist til at være mere fysisk aktiv, f.eks. gå flere ture, cykle på arbejde eller hvad vi bliver enige om, kunne være godt for dig. Du skal også være indstillet på, at træning muligvis vil forværre dine smerter en overgang. Det er ufarligt, men naturligvis ubehageligt. Endeligt er det en del af forløbet, at du besvarer spørgeskemaer, når du starter GLA:D® Ryg og igen efter 3, 6 og 12 måneder, så du bidrager til en større viden om rygbesvær.