KropsterapiKropsterapi

Behandlere: Tina Nordfjeld og Jesper Soelberg

Herunder kan du læse hvilke behandlingsmetoder vores kropsterapeuter benytter.Strukturel Integration

Strukturel Integration er et holdningskorrigerende forløb bestående af 10-12 behandlinger hver af 1 times varighed hvor kroppen bearbejdes igennem fra yderst til inderst mindst 3 gange. Dette sikrer at gamle uhensigtsmæssige kropsmønstre korrigeres samt at en ny og bedre brug integreres.


Der arbejdes manuelt og der er fokus på hele kroppen. Kroppens forskellige dele (strukturer) afspændes således, at de får en mere optimal placering i forhold til hinanden (integration). Dette giver, udover en bedre kropsholdning, varig lindring eller fjernelse af smerter i kroppen, fordi ikke kun symptomet, men også årsagen bearbejdes.


Forløbet henvender sig til alle, der ønsker en bedre kropsholdning, årsagsbehandling og en dybdegående gennembearbejdning af hele kroppen.


Strukturel Integration bygger på Ph.D. Ida P. Rolf’s system og på hendes efterfølger Thomas W. Myers’ Anatomy Trains.
Psykofysisk integration

Psykofysisk Integration er et behandlingsforløb, hvor der tages udgangspunkt i kroppen, da kroppen er sindets bibliotek. Kroppen afspejler både det, vi er bevidste om, men i særdeleshed også alt det, der ligger ubevidst i os og som styrer vore tanker og følelser.


I et sådant forløb vil behandleren arbejde manuelt med alle typer væv i kroppen og med sit nærvær skabe rummet til at uforløste psykofysiske problematikker kan komme op til overfladen og blive bearbejdet. Nogle gange vil den psykiske følgesvend være indirekte til stede og andre gange vil den komme direkte til udtryk. Der kan indgå visualiseringer og samtale i behandlingen.


Behandlingen henvender sig til alle, der ønsker at forstå sig selv bedre. Stressramte, teenagere, personer i livskriser, samt alle os andre.


Forløbet tilrettelægges individuelt og kan vare ½ time eller 1 time pr. gang. Dog 1 time 1.gang.
Bindevævs behandling (Fascie behandling)

Bindevævet findes i forskellige former bl.a. sener, ledbånd, ligamenter, dybe fascier, overfladiske fascier, organ fascier og aponeuroser. Hvis man ser et anatomi billede af musklerne, så er bindevævet alt det der er hvidt på billedet. De kan også beskrives som alt det fyldstof og de hinder der er imellem musklerne og organerne.


Sunde bindevævsstrukturer i kroppen, giver os mere elastiske bevægelser, en mere økonomisk måde at bevæge os på og forebygger skader i kroppen.


Usundt bindevæv mister vandindholdet, og fiberarkitekturen bliver mere infiltreret, hvilket ofte resulterer i spændinger, smerter og overbelastningsskader.


Bindevævet hænger sammen i fasciekæder, som er vigtige for hele kroppens funktion. Stramt bindevæv ét sted i kroppen kan, udover det pågældende sted, give smerter et andet sted i kroppen. Man kan sammenligne det med elastikkæder. Hvis man hiver i den ene ende af elastikken, vil hele kæden blive stram. Det forklarer eksempelvis hvorfor nakkeproblemer af og til kan skyldes en gammel forstuvning af foden.


Når bindevævet behandles, vil det ofte være udfra kendskabet til disse fasciekæder og der vil derfor ofte være fokus på hele kroppen.


Behandling af bindevævet foregår manuelt, dvs med terapeutens hænder, men kan også behandles med særlige øvelser og strækøvelser kaldet fasciamovement (fasciebevægelse).
Traume

Mennesker, der oplever en potentiel livstruende situation, kan ende med at stå tilbage med et fysiologisk Traume.


Et sådant traume kan være forårsaget af en bilulykke, en faldulykke, en arbejdsulykke eller alle andre former for ulykker, hvor kroppen udsættes for en kraftig belastning.


Traumet kan også opstå pga. længere tids sygdom og den traumatiserede person behøver ikke selv at have været syg. Det kan ligesåvel være sygdom hos nære relationer. Den ramte person behøver ikke reelt objektivt set at have haft døden tæt inde på livet. Det er nok, at oplevelsen for personen er blevet oplevet som potentiel farlig. Ofte er situationens farlighed ubevidst for den ramte person, hvilket ses både ved voldsomme engangsoplevelser og ved stress opbygget over længere tid.


Et menneske, der er traumatiseret, oplever (udover de evt. fysiske skader, der er sket på kroppen) en lang række symptomer i krop og psyke. Symptomer som hovedpine, kronisk træthed, vredesudbrud, overfølsomhed overfor lyde eller pludselige bevægelser, hukommelsesbesvær, svært ved at overskue mange ting på en gang, selvmordstanker og diverse diffuse smerter rundt omkring i hele kroppen. Disse symptomer opstår, fordi det mest basale system i hjernen (hjernestammen) i den oprindelige situation, har fået aktiveret sit kamp/flugt/frys system og det efterflg. ikke er lykkedes systemet at normalisere sig igen. Herved bliver kroppen ved med at reagere på omverdenen.


Tag kontakt med Tina Nordfjeld hvis du er interesseret i et traumeforløb.