FysioterapiFysioterapi

Fysioterapi omfatter viden om menneskets krop, bevægelser og funktioner.


Første gang du kommer til en fysioterapeut, starter vi med en samtale om dine problematikker. Du får en grundig undersøgelse og vi giver dig en vurdering af mulige behandlingstiltag. Ud fra dine interesser, ønske og mål, vil der blive lavet en behandlingsplan.


Kommer du til os, fordi du eksempelvis har smerter, kan fysioterapeuten arbejde på at fjerne smerterne, men også gøre dig bevidst om det der kan have fremkaldt smerterne og rådgive om forebyggelse.


Fysioterapeuten kan desuden vejlede dig i, hvordan du styrker dit helbred og din krop generelt.


I behandlingen kan indgå forskellige manuelle teknikker og øvelser. De manuelle teknikker er eksempelvis mobilisering eller manipulation af led, MET, tryk på triggerpunkter, massage og stræk af muskler, bindevæv og led.


I fysioterapien tages der afsæt i, at ethvert menneske er unikt og har forskellige behov, ressourcer og evner til at udføre bevægelse og aktivitet. Vi opfatter kroppen som en helhed, hvilket kan indebære at et problem i nakken, kan skyldes et problem i fødder og bækken og behandlingen kan i det tilfælde således rettes mod eksempelvis fødder og bækken.


Vores mål er at forebygge og behandle sygdomme eller lidelser i kroppen, og behandle de dele af kroppen, der bruges når vi bevæger os (muskler, led, bindevæv, nervesystem, kredsløb, vejrtrækning).


For at sikre høj faglig kvalitet i vores behandlinger, holder vi os opdateret med ny viden og følger Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer.