SportsskaderSportsskader

Er du kommet til skade og gerne vil vende tilbage til din sport hurtigst muligt, så kan vi hjælpe dig.


Vi har autoriseret personale der står klar til at hjælpe dig. En udvidet undersøgelsesmetode danner rammen for en effektiv diagnosticering af sportsskaden og aktivitetsproblematikken.


Ud fra diagnosticeringen planlægges et målrettet behandlings- og genoptræningsforløb. Formålet med forløbet er, hurtigst muligt at få dig tilbage til sporten, og så vidt muligt uden tab af fysisk form i skadesperioden.


Akut sportsskade

Ved akutte sportsskader, har man oftest brug for hjælp hurtigt. I Espergærde Fysioterapi har vi akutte tider klar, så ventetiden begrænses. 


  • I vores akutte forløb bliver man først tilset af klinikkens osteopat, der foretager en grundig undersøgelse af skaden. Ud fra din situation udarbejdes en plan og du vejledes i smertehåndtering og hvad du selv kan gøre for at komme i gang hurtigst muligt. Hvis der er behov for det, kan osteopatisk manuel behandling igangsættes hurtigt.
  • Yderligere vejledning og træning varetages af vores specialiserede fysioterapeuter i tæt samarbejde med osteopaten.


Du kan bestille tid ved ved online booking eller ved at kontakte klinikken på mail eller telefon.


Ved mere kroniske sportsskader

Længerevarende overbelastninger eller gener efter tidligere skader kræver ofte et behandlingsforløb, der består af flere tiltag. Ud fra en forundersøgelse hos en fysioterapeut eller klinikkens osteopat udarbejdes der et mål og plan, så du kan vende tilbage til din sport uden smerter.


Vi har også forskellige hold hvor du kan få superviseret træning. Hør din behandler hvilket hold der passer til dig.